จุดเริ่มต้นของ All Bio

การพัฒนา สู่วิถีออร์แกนิค

ปัญหาจากความกลัว ความกังวลจากสารเคมีตกค้างในพืชผักที่เรากิน การสะสมของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ All bio เป็นทางเลือกที่นำมาใช้ทดแทนได้

 

All Bio ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร โดยใช้ “สมุนไพรไทยออร์แกนิค” เป็นวัตถุดิบหลัก และได้นำไปทดลองใช้ในสวนเกษตรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มากกว่าร้อยแห่ง จนได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิคแท้ ซึ่งใช้สำหรับบำรุง ดูแล ป้องกันโรคในการเพาะปลูกแบบออร์แกนิค และใช้ได้ภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย

ทางเลือกสู่ชีวิตอีกระดับ

ปลอดสารเคมี ทางเลือกสู่ชีวิตที่ดีกว่า

All Bio เป็นปัจจัยเพื่อการเพาะปลูกพืชผักออร์แกนิครายแรก ๆ ของโลกที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานความเป็นออร์แกนิคจากมาตรฐาน USDA ประเทศสหรัฐอเมริกา, EU Organic ประเทศสหภาพยุโรป, VCERT ประเทศอังกฤษ JAS ประเทศญี่ปุ่น และอีกหลายมาตรฐานระดับโลก

 

All Bio เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้รักการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล พืชผัก เป็นงานอดิเรก หรือเพื่อความเพลิดเพลิน ที่มั่นใจว่า “ปลอดภัย” สำหรับผู้ใช้ ผู้คนรอบข้าง ไม่ว่า เด็ก สตรี หรือผู้สูงอายุ จากความเสี่ยงจากผลข้างเคียงจากการสัมผัสสารเคมีในบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อม

 

All Bio จะเป็นผู้ผลักดันให้การปลูกพืชผักออร์แกนิคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเติบโตยิ่งขึ้น เพราะพืชผักออร์แกนิคคือแหล่งที่มาของของรายได้ที่ดีกว่าของเกษตรกร และเป็นอาหารที่มีคุณภาพต่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภค รวมทั้งยังเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ที่เราทุกคนต้องอยู่ร่วมกัน

ORGANIC @HOME

ปลูกพืชผักออร์แกนิคเองที่บ้าน

All Bio จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้รักสุขภาพสามารถปลูกพืชผักแบบออร์แกนิคเพื่อการบริโภคเองจากบ้านเรือนได้อย่างง่ายดาย จะได้พืชผักที่ สด ใหม่ สะอาด และสำคัญที่สุดคือ มั่นใจในความปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อนตกค้าง ในราคาที่ประหยัดกว่า และท้ายที่สุด ยังสามารถแบ่งปันความปลอดภัยให้แก่ผู้คนรอบข้างได้

shutterstock_606159179

จุดมุ่งหมาย

นำเสนอทางเลือกที่ดีให้เข้าถึงผู้ใช้
  • เป็นส่วนสำคัญในการลดปริมาณการใช้เคมีใน “การเกษตรกรรม” ในทุกด้าน
  • เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันการเพาะปลูกพืชออร์แกนิคแบบครบวงจรทั้งในไทยและต่างประเทศ
  • เป็นปัจจัยในการปลูกพืชออร์แกนิคที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั้งระดับครัวเรือนและสวนเกษตร
  • เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้รักการปลูกพืชผักเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน เพื่องานอดิเรก เพื่อความสวยงาม แต่ปลอดภัยจากสารเคมี ลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ

คำรับรอง

จะเข้าถึงผู้ใช้ในทุกระดับ ทุกกิจกรรม และทุกสถานที่
  • จะส่งมอบปัจจัยการผลิตแบบออร์แกนิคคุณภาพสูง เพื่อช่วยสร้างผลผลิตออร์แกนิคอย่างกว้างขวาง
  • จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
  • จะกระตุ้นการปลูกผักแบบออร์แกนิคเพื่อการบริโภคเองอย่างกว้างขวาง
  • จะช่วยปกป้องรักษา ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปราศจากสารเคมี
shutterstock_597047855