สูตรบำรุงดิน

  • ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สำหรับบำรุงและเพิ่มสารอาหารให้ดิน
  • สกัดจากพืช ผัก ผลไม้และสมุนไพรไทย
  • ปลอดสารเคมี 100% ปลอดภัยต่อผู้ใช้
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • เหมาะสำหรับการเกษตรแบบอินทรีย์

 

*All packages are sample and not for sale*