สารกระตุ้นทางชีวภาพ ออร์แกนิค 100%

ได้รับการรับรองว่า ปราศจากเคมี จากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จริงๆ

All Bio เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพ (Biostimulants) สกัดจากพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพรไทยออร์แกนิค จากฟาร์มปลูกของเราเอง และได้รับการรับรองว่า “เป็นปัจจัยสำหรับการเกษตรแบบอินทรีย์” All Bio ช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพของการเผาผลาญอาหาร (Metabolism) ของพืช ให้พืชดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น ทำให้พืชเติบโตเร็วขึ้น มีภูมิคุ้มกันดีขึ้น เพิ่มความอดทน ลดความเครียดของพืชจากสภาวะแวดล้อม

All Bio จะเป็นผู้นำและเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้โลกการเกษตรของเราเข้าสู่โลกในยุคถัดไปทีปราศจากสารเคมีอย่างสิ้นเชิง

All Bio ถูกผลิตภายใต้มาตรฐานเดียวกับการผลิตอาหารและยา

ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับโลก

All Bio สกัดจากสมุนไพรไทยออร์แกนิคหลากหลายชนิดจากโรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตโดย SGS ใช้กรรมวิธีการผลิตขั้นสูงตามหลักและวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน ซึ่งสมุนไพรไทยทั้งหมดเพาะปลูกภายใต้เงื่อนไขเกษตรอินทรีย์แบบ 100 % ผสมผสานออกมาในสูตรต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด สร้างนวัตกรรมการเพาะปลูกการเกษตรโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีแบบครบวงจร

SGS

All Bio ได้รับการทดสอบการใช้ตามหลักวิชาการ

มีการเก็บผลการทดสอบตามหลักวิชาการ

All Bio ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์แบบ 100 % เพื่อทำการทดลองทดสอบ ติดตามผลการทดลองโดยอาศัยการอ้างอิงตามหลักวิทยาศาสตร์และหลักวิชาการที่ถูกต้อง

 

All Bio ได้ถูกนำไปทดลองใช้ในแปลงเพาะปลูก ฟาร์ม ทั้งใหญ่และเล็กมามากกว่าร้อยแห่ง และได้ผลเป็นที่พอใจ และมีการปรับปรุงสูตรให้ได้ผลดียิ่งขึ้นตลอดเวลาสิบปี ทุกสูตรได้รับการทดลองและทดสอบ แต่ผลจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ เช่น การเพิ่มปริมาณการผสมในการนำไปใช้งาน

All Bio เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิค และเป็นปัจจัยการเกษตรแบบออร์แกนิค

ได้รับการรับรองจากมาตรฐานออร์แกนิคสูงสุดของอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรป

All Bio ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในฐานะเป็น “ปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์”

 • มาตรฐาน USDA Organic ของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มาตรฐานเป็นปัจจัยการผลิตในฟาร์มออร์แกนิค ของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มาตรฐาน EU Organic ของสหภาพยุโรป
 • มาตรฐานเป็นปัจจัยการผลิตในฟาร์มออร์แกนิค ของสหภาพยุโรป
 • มาตรฐาน VCert Organic ของประเทศอังกฤษ
 • มาตรฐาน JAS Organic ของประเทศญี่ปุ่น
All Bio ออล ไบโอ Organic Plant nutrients

ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำหน้า

All Bio เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพ ในลักษณะผง ผสมกับน้ำก่อนนำไปใช้ สามารถผลิตได้หลากหลายสูตร ตามความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดโดยเฉพาะ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ เท่าที่จำเป็นและต้องการ

ด้วยนวัตกรรมที่สามารถแบ่งสูตรย่อยได้หลากหลาย ทำให้มีสินค้าหลากหลายที่เหมาะกับความต้องการที่ปลูกพืชเฉพาะชนิดได้

 • สูตรกระตุ้นบำรุงเฉพาะพืช
 • สูตรกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันแมลง
 • สูตรกระตุ้นเร่งการเจริญเติบโต เร่งออกดอกผล
 • สูตรกระตุ้นให้พืชดูดซึมแร่ธาตุในดินได้รวดเร็ว
 • สูตรกระตุ้นเสริมสร้างความแข็งแรงให้พืชมีภูมิคุ้มกันต่อโรคและเชื้อรา
 • สูตรปรับปรุงและฟื้นฟูดิน

เป็นทางเลือกแบบครบวงจร ส่งเสริมการเกษตรแบบออร์แกนิคให้แก่ผู้ใช้และผู้บริโภคทุกคน

All Bio ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการเพาะปลูกที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารเคมีฆ่าแมลง ไม่ใช้สารเคมีกำจัดโรคพืช ไม่ใช้สารเคมีปรับปรุงดิน ไม่ใช้สารเคมีเร่งโต และไม่ใช้สารอาหารเสริมการเติบโตของพืชที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติ

All Bio ต้องการเป็นทางเลือกที่เป็นธรรมชาติ ลดการพึ่งพาสารเคมีอย่างมากของโลกใบนี้