ข้อมูลพืชไร่

ข้าวโพด (Corn) ลักษณะ : เป็นพืชตระกูลหญ้า ใบเลี้ยงเดี่ยว มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว มีความสูงประมาณ 1-4 เมตร มีต้นเป็นปล้องสีเขียว ใบมีสีเขียวลักษณะเรียว ขนาดของใบแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ โดยทั่วไปดอกตัวผู้จะบานก่อนดอกตัวเมีย และดอกตัวเมียมีลักษณะเป็นฝัก ฝักมีลักษณะทรงกระบอก หุ้มด้วยกาบบางๆหลายชั้นรอบฝัก ฝักอ่อนมีสีเขียว ฝักแก่กาบจะแห้ง มีสีน้ำตาล ข้างในมีเส้นคล้ายเส้นไหมยาว หุ้มเมล็ดอยู่ประปราย และมีเมล็ดเรียงอยู่สม่ำเสมอ  

ข้อมูลการทำนาข้าว

ข้าว (Paddy crop) ลักษณะ : เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุปีเดียว ลำต้นตั้งตรง ลักษณะกลมเล็กๆ มีข้อและปล้องกลวง เปลือกหนา มีขนหยาบปกคลุม และต้นมีสีเหลืองนวล ใบเป็นใบเดี่ยว มีลักษณะยาวรี ขอบใบเรียบ มีขนเล็กๆปกคลุม ผิวใบสากมือ และมีสีเขียว ผลเป็นเมล็ด อยู่เป็นช่อ มีลักษณะทรงรีเล็กๆ มีเปลือกแข็งแห้งหุ้มเมล็ด เมล็ดอ่อนมีสีเขียว เมล็ดแก่มีสีเหลืองทอง

ข้อมูลสำหรับสวนยาง-สวนปาล์ม

ยางพารา (Para rubber)       ลักษณะ : เป็นพืชยืนต้นขนาดใหญ่ มีใบเลี้ยงคู่ รากเป็นระบบรากแก้ว ลำต้นตั้งตรง กิ่งก้านสาขาจะแตกออกมาก เนื้อไม้ของต้นยางจะเป็นไม้เนื้ออ่อนมีสีขาวปนเหลือง ส่วนผลยางมีลักษณะเป็นพูแต่ละพูจะมีเมล็ดอยู่ภายใน และคล้ายเมล็ดละหุ่ง ส่วนสำคัญของต้นยางพารา คือ น้ำยาง ซึ่งเป็นของเหลวสีขาวถึงขาวปนเหลือง ขุ่นข้น อยู่ในท่อน้ำยาง ซึ่งเรียงตัวกันอยู่ในส่วนที่เป็นเปลือกของต้นยาง  

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกไม้ดอกชนิดต่างๆ

พืชไม้ดอก     กุหลาบ (Rose)   ลักษณะ : ต้น ไม้พุ่ม ลำต้นสีเขียวหรือน้ำตาล กิ่งทรงกระบอก อาจมีหนามแหลมหรือไม่มี ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ใบย่อยรูปรี ปลายแหลม โคนสอบ ขอบจักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบสีเขียว ดอก ดอกเดี่ยวและช่อดอก ออกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียวหรือสีเขียวอมแดง กลีบดอกมีทั้งชั้นเดียวและหลายชั้น สีสันตามแต่ชนิด/พันธุ์ เช่น ดอกสีแดง ดอกสีขาว ดอกสีชมพู  

การดูแลไม้ผล

การดูแลไม้ผล   ส้ม (Orange)   ลักษณะ : ไม้ต้นขนาดเล็ก มีหนาม ใบเป็นใบประกอบลดรูป ที่มีใบย่อยใบเดียวเรียงเวียน รูปรี ปลายแหลม โคนสอบหรือรูปลิ่ม ขอบหยักมน แผ่นใบค่อนข้างหนา สีเขียวเข้มเป็นมันเกลี้ยง มีต่อมน้ำมันโปร่งส่งกระจายทั่วไป เมื่อขยี้มีกลิ่นหอม ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามซอกใบ ดอกสีขาว กลิ่นหอม ผลมีเนื้อหลายเมล็ด ทรงกลมแป้น ไม่มีจุก ขั้วผลมน ด้านก้นผลเรียบหรือเว้าเล็กน้อย ผลสุกสีเขียวอมส้มหรือสีส้ม เปลือกค่อนข้างบางปอกล่อนออกได้ง่าย มีต่อมน้ำมันมาก เมล็ดรูปรีหรือรูปไข่กลับ ปลายแหลมแข็ง